หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

admin fm
2018-09-05 15:40:06

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3


วันนี้ (15 ส.ค. 61) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศัลย์ มูลศาสตร์ อุปนายกและกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอาคารบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทรัพยากรอาคารที่มีต่อองค์กรและสังคม, ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการศึกษาต่อ และบุคลากรที่พึงประสงค์ในองค์กร เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน และเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถวางแผนในการปฏิบัติตนในการเป็นนักศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคารที่ดี พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในองค์กร


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ , สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร : ภาพข่าว