หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร

admin fm
2018-09-05 15:03:43

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าศึกษาดูงาน 
ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร


(13 พ.ย. 60) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมระบบอาคารในอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในรายวิชา การบริหารทรัพยากรอาคาร รายวิชาระบบอาคารอัจฉริยะ รายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รายวิชาอุปกรณ์ระบบอาคาร รายวิชาการบริหารงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย และคณาจารย์ในสาขา รวม 40 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล : ภาพข่าว