หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับรางวัล TFMA FM BEST STUDENT PROJECT AWARD 2017
ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับรางวัล TFMA FM BEST STUDENT PROJECT AWARD 2017

admin fm
2018-09-05 15:02:32

ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับรางวัล 
TFMA FM BEST STUDENT PROJECT AWARD 2017


วันที่ 20-22 กันยายน 2560 คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร นำโดย อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมงาน การประชุมสัมมนาด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 (BMAM & GBR Expo Asia 2017) ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

โดยในงานนี้ ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล TFMA FM BEST STUDENT PROJECT AWARD 2017 โดยนางสาวอัญธิตา พันธุ์โกศล ได้รับรางวัลอันดับ 1 รางวัลประเภท Solution ผลงาน : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา และนายปองพล ใจเที่ยง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Innovation ผลงาน : การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบแสงสว่างในห้องเรียน

นอกจากนี้ทางสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารยังได้ร่วมกับ 4 สถาบัน จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการพิเศษดีเด่น และมีการแนะนำสาขา งานบริหารหลักสูตร กิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมที่ใช้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อรับใช้สังคม
ปิดท้ายด้วยกิจกรรมทายปัญหาวิชาชีพ ร่วมกันของนักศึกษา 4 สถาบัน


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : รายงาน

อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา : ภาพข่าว