หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

admin fm
2018-09-05 15:00:26

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรม ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพข่าว