หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าดูวิธีการทำงานระบบพื้น Epoxy ณ ห้องปฏิบัติการงานไม้ อาคาร 43
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าดูวิธีการทำงานระบบพื้น Epoxy ณ ห้องปฏิบัติการงานไม้ อาคาร 43

admin fm
2018-09-05 15:01:29

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าดูวิธีการทำงานระบบพื้น Epoxy ณ ห้องปฏิบัติการงานไม้ อาคาร 43


วันนี้ (11 ก.ย. 60) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าดูวิธีการทำงานระบบพื้น Epoxy ณ ห้องปฏิบัติการงานไม้ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน