หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

admin fm
2018-09-05 14:58:52

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนา
ปรับพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
โดย อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย
อาจารย์อิทธิพล มีผล หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่1 ของสาขาวิชาฯ ที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทัศนคติที่ดี รวมถึง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปิติ อนนตสัมพันธ์ เลขาธิการสมาคมวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย อาจารย์จินตนา
แพ่งนุเคราะห์
อาจารย์พิเศษด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบรรยายพิเศษด้านวิชาชีพจาก บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ในความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายงาน พร้อมด้วยศิษย์เก่าที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน ณ ห้องประชุม 4763 อาคาร 47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร : ภาพ