หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลและกิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวัดบางคาง จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลและกิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวัดบางคาง จังหวัดปราจีนบุรี

admin fm
2018-09-05 14:57:50

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลและกิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวัดบางคาง จังหวัดปราจีนบุรี


เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลและกิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวัดบางคาง จังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวัดบางคาง อีกทั้งยังร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ร่วมกับทางจังหวัดปราจีนบุรี
อีกด้วย


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน