หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > อาจารย์อิทธิพล มีผล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงานใหม่ ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างของพฤกษา รุ่นที่ 12
อาจารย์อิทธิพล มีผล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงานใหม่ ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างของพฤกษา รุ่นที่ 12

admin fm
2018-09-05 14:56:06

อาจารย์อิทธิพล มีผล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงานใหม่ ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างของพฤกษา รุ่นที่ 12


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อาจารย์อิทธิพล มีผล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงานใหม่ ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างของพฤกษา รุ่นที่ 12
ณ อาคาร ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน