หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การออกแบบพื้นที่ธุรกิจร้านอาหารและสภาพแวดล้อมโครงการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การออกแบบพื้นที่ธุรกิจร้านอาหารและสภาพแวดล้อมโครงการ

admin fm
2018-09-05 14:52:00

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การออกแบบพื้นที่ธุรกิจร้านอาหารและสภาพแวดล้อมโครงการ


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 อ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร และอาจารย์มนพัทธ์ สีขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การออกแบบพื้นที่ธุรกิจร้านอาหารและสภาพแวดล้อมโครงการ ให้แก่นักศึกษาประจำสาขาวิชาฯ

โดยเชิญวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญการทำบูติคโฮเต็ลผู้เขียนหนังสือ "เปลี่ยนบ้านเก่า เป็นบูติคโฮเต็ล" เจ้าของโรงแรม
สามเสน 5 สไตล์บูติค และ คุณจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ ผู้เขียนหนังสือ "คัมภีร์ Hostel Bible" เจ้าของโรงแรมหลับดี สไตล์ Hostel เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาให้ความรู้กับนักศึกษา
ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน