หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการบริการวิชาการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการบริการวิชาการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

admin fm
2018-09-05 14:50:46

อาจารย์อิทธิพล มีผล พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการบริการวิชาการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อิทธิพล มีผล พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของป่าชายเลนที่มีความสำคัญและประโยชน์อย่าง
มากมายมหาศาล เป็นที่รวมของพืช สัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด ซึ่งมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายรูปแบบ


ประชาสัมพันธ์ : รายงาน


คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด