หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2560
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2560

admin fm
2018-09-05 14:47:57

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่ 2560


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คุณชาญ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม และคุณวิรดา ตั้งวงษ์เกษม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
ให้แก่ อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : รายงาน