หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร > นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

admin fm
2018-09-05 14:49:35

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ฝึกอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น 
และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นำทีมบุคลากรคณะฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ฝึกอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคาร 43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิงสามเสน
ในการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา
มีความพร้อมในการรับมือกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างทันท่วงที


ประชาสัมพันธ์ : รายงาน