หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 256 ...
2018-09-05 15:00:26
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร และกิ ...
2018-09-05 14:58:52
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ปีกา ...
2018-09-05 14:55:05
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การออกแบบพื้นที่ธุรกิจร้านอาหารและสภาพแวดล้อมโครงการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การออกแบบพื้นที่ธุรกิจร้านอาหารและส ...
2018-09-05 14:52:00
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการบริการวิชาการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์อิทธิพล มีผล พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการบริการวิชาการ ปลูกป่าเ ...
2018-09-05 14:50:46
นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ฝึกอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560เมื่อวันที ...
2018-09-05 14:49:35
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2560
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2560เมื่อวันที่ 1 ...
2018-09-05 14:47:57
ข่าวย้อนหลัง