หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ข่าว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารและกิ ...
2018-09-05 15:40:06
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 3
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมกา ...
2018-09-05 15:38:22
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 สาขาวิชากา ...
2018-09-05 15:37:02
ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง สนับสนุนการฝึกให้กับ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง สนับสนุนการฝึกให้กับ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรอาคารเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2 ...
2018-09-05 15:35:44
บริษัท PCS จำกัด และบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ปเข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
บริษัท PCS จำกัด และบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ปเข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (M ...
2018-09-05 15:34:23
โครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1)
โครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคารเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1)สาขาวิชาการ ...
2018-09-05 15:06:19
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่โรงพยาบาลและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพ (Space Management in Hospital and Health Care)
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่โรงพยาบาลและบริการสนับสนุ ...
2018-09-05 15:04:45
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ ถนนเพลิน ...
2018-09-05 15:03:43
ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับรางวัล TFMA FM BEST STUDENT PROJECT AWARD 2017
ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้รับรางวัล TFMA FM BEST STUDENT PROJECT AWARD ...
2018-09-05 15:02:32
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าดูวิธีการทำงานระบบพื้น Epoxy ณ ห้องปฏิบัติการงานไม้ อาคาร 43
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าดูวิธีการทำงานระบบพื้น Epoxy ณ ห้องปฏิบัติก ...
2018-09-05 15:01:29
ข่าวย้อนหลัง